VISGROEP
THUIS IN EN OM HET WATER
Neem direct contact op
VISGROEP
THUIS IN EN OM HET WATER
Neem direct contact op
VISGROEP
THUIS IN EN OM HET WATER
Neem direct contact op
VISGROEP
THUIS IN EN OM HET WATER
Neem direct contact op
VISGROEP
THUIS IN EN OM HET WATER
Neem direct contact op

De basis

Eind jaren ’60 en begin jaren ’70 is de eerste aanzet gegeven tot de mechanisatie van kleinschalig baggerwerk. Tot op de dag van vandaag gaan de ontwikkelingen van nieuwe technieken binnen de Vis Groep verder. De creatieve en innovatieve houding stelt de Vis  Groep in staat om baggerwerk uit te voeren met een minimale belasting van het onderwater milieu en de directe omgeving.

Onderhouds baggerwerk

De Vis Groep vindt zijn oorsprong in de Hollandse polders, waar door aanslibbing van de poldersloten onderhoudsbaggerwerkzaamheden noodzakelijk zijn. Inmiddels strekt het werkgebied van de Vis Groep zich uit tot geheel west en midden Europa. De opdrachten omvatten o.a.:

      ✔  Onderhoudsbaggerwerkzaamheden van polders en binnenwateren.
      ✔  Onderhoudsbaggerwerkzaamheden onder woonboten.
      ✔  Ontwateren van baggerspecie.

      ✔  Baggerwerkzaamheden t.b.v. vijvers en grachten.
      ✔  Baggerwerkzaamheden t.b.v. stuwmeren.
      ✔  Baggerwerkzaamheden t.b.v. bouwkuipen.
 

Het hydraulisch baggeren gebeurt hoofdzakelijk door middel van zogenaamde snijkopzuigers. Door de snijdende werking van de kop wordt het op te zuigen materiaal losgemaakt en via de zuigmond opgezogen. De baggerspecie wordt vervolgens via een persleiding naar een depot of elders gepompt.
De Vis Groep beschikt over een aantal snijkopzuigers variërend van de zogenaamde 5″ (mini) zuigers DN150 t/m DN250 snijkopzuigers.

VERKOOP DRIJVERS

In eigen beheer worden drijvers gemaakt van verschillende afmetingen voor o.a. slangen en buizen. 

      ✔  Type HCV
      ✔  Type CV
      ✔  Type CH
      ✔  Type AH
      ✔  Type A
      ✔  Type XLHCV
      

Onderhoud en nieuwbouw

Onze technische dienst heeft afdelingen voor ontwikkeling, nieuwbouw, onderhoud en revisie van ons materieel.

In onze werkplaats wordt het onderhoud door onze eigen deskundige monteurs uitgevoerd. Ontwerp van nieuw materieel wordt in eigen huis uitgevoerd.

Als dat voor een opdrachtgever nodig is, kunnen we bestaande machines modificeren of zelfs geheel nieuwe machines construeren.

Door onze jarenlange ervaringen kunnen wij snel en doeltreffend reageren op vragen uit de markt.

 

Verhuur materieel

Materiaal wat niet door ons zelf in gebruik is kunnen wij verhuren. 

Wij verhuren o.a. onderstaande materialen:

      ✔ Drijvers
      ✔ Land leiding
      ✔ Drijvende leiding
      ✔ Wegoversteek 
      ✔ Bochten
      ✔ Koppelstukken
      ✔ Afsluiters
      ✔ Overige componenten mbt leidingwerk  
        
      ✔ Pompen
      ✔ Tankboten

baggeren

De Vis Groep beschikt over een uitgebreid scala aan machines voor hydraulisch baggeren, waaronder rupsbaggermachine en diverse snijkopzuigers met verschillende aanbouwdelen.

drijvers

Het type drijver wat ons bedrijf gebruikt bestaat altijd uit 2 kunststof schalen welke door middel van 2 of 4 bouten, naar gelang het formaat drijver,  aan elkaar bevestigd worden.

Het type drijver wat ons bedrijf gebruikt bestaat altijd uit 2 kunststof schalen welke door middel van 2 of 4 bouten, naar gelang het formaat drijver,  aan elkaar bevestigd worden.

werkplaats

In onze werkplaats onderhouden wij onze machines en is ruimte voor nieuwbouw.

leidingwerk

Om baggerspecie hydraulisch te kunnen transporteren beschikt de Vis Groep over een aanzienlijke voorraad leidingwerk, zowel drijvende- als landleidingen (meer dan 75 km, HDPE, staal en PVC, variërend van DN150 tot DN300).
De Vis Groep beschikt ook over eigen tussenstations, wegoversteken, bruggen en pontons om de specie vele kilometers weg te brengen met zo weinig mogelijk overlast voor de omgeving.